Restez au courant de Bionews

Greenpeace lost nieuwe video over kindercharcuterie

Naar aanleiding van de Internationale Week zonder Vlees publiceert natuur- en milieuorganisatie Greenpeace een nieuwe video om “de schadelijke gevolgen van de overconsumptie van vlees voor het milieu, het klimaat en onze gezondheid” andermaal aan te kaarten. “Om de klimaatverandering tegen te gaan is het noodzakelijk dat we met z’n allen de helft minder vlees eten”, zo klinkt het. Recent nog zorgde Greenpeace voor controverse met een campagnebeeld waarbij tekenfilmfiguur Maya de Bij rokend werd afgebeeld. 

Met een nieuwe video over kindercharcuterie in de marge van de Internationale Week zonder Vlees wil Greenpeace nogmaals de aandacht vestigen op de vleesconsumptie. “We moeten met z’n allen onze vleesconsumptie halveren”, aldus Sébastien Snoeck van Greenpeace. “Het eetpatroon van onze kinderen is bepalend voor de toekomst. Het is daarom van groot belang dat zij van jongs af aan meer plantaardig gaan eten.”

In de nieuwe video wordt onder meer gefocust op het dierenwelzijn, het verdwijnen van natuur voor de productie van veevoeder en de impact op het milieu. “Bedrijven die bewerkt vlees verkopen, en zeker zij die zich op kinderen richten zoals Studio 100, mogen dit niet langer negeren”, zo klinkt het. “Ze moeten gezonde alternatieven aanbieden die beter zijn voor de planeet, dat wil zeggen op basis van planten, of vlees van betere kwaliteit.” 

“Dankzij de video die Greenpeace enkele weken geleden lanceerde, is het debat geopend over de verantwoordelijkheid van bedrijven die bewerkt vlees verkopen aan onze kinderen”, zo klinkt het nog. “Studio 100 kan deel zijn van de oplossing. Wij reiken hen de hand om samen over duurzame alternatieven te praten. Want alleen daarbij wint iedereen: zowel onze kinderen, als het klimaat. De consumptie van vlees zou met de helft moeten dalen tegen 2050. We pleiten voor kwaliteit boven kwantiteit: minder en lokaal gekweekt vlees, ecologisch en met een eerlijke prijs voor de boeren.

Bron: Vilt