Blijf op de hoogte van Bionews

Peter Jacobs vertrekt bij TerraSana

Een aanhoudend verschil van inzicht tussen TerraSana eigenaar Kees Barnhard en Algemeen Directeur Peter Jacobs, heeft geleid tot het vertrek van Peter met onmiddellijke ingang.

Het uitdoven van de ‘chemie’ tussen eigenaar en directeur is de grondslag van het verschil van inzicht, aldus Barnhard en Jacobs. Kees Barnhard is 100% eigenaar en richtte TerraSana natuurvoeding Leimuiden BV in 1989 op. Sinds 2013 stond Peter Jacobs als algemeen directeur aan het roer. De afgelopen jaren heeft TerraSana zich onder zijn leiding getransformeerd van groothandel tot merkbedrijf. Hiermee is een forse groei van het eigen merk TerraSana positive eating gerealiseerd, met name in de internationale markt. TerraSana bedankt Peter voor zijn inzet en de resultaten van de afgelopen jaren, met name gezien de uitdagende marktomstandigheden.

De ingezette strategische koers zal worden gehandhaafd. Het streven is om op korte termijn een nieuwe directeur aan te trekken. Barnhard zal de positie van Jacobs tijdelijk waarnemen.