Blijf op de hoogte van Bionews

Gezocht: helpende handen op de bioboerderij wegens de coronacrisis

Door de Corona-crisis hebben heel wat bioboeren last van personeelstekort. Ben je gemotiveerd om onder het statuut van 'seizoensarbeider' tijdelijk mee te werken op een biologische boerderij? Je werkt in de natuur, op een landbouwbedrijf waar alle hygiënische maatregelen nauwkeurig worden opgevolgd.

Zowel bij boerderijwinkels als bij de bioboeren die aan supermarkten leveren komen ze sinds het uitbreken van de Corona-crisis handen tekort. Verschillende bioboeren organiseren nu ook bestellingen en thuisleveringen. Zo slagen ze erin om ook de meest kwetsbare klanten (ouderen, zieken) te bedienen. Nu het seizoen volop op gang komt is er ook nood aan extra werkkrachten op het veld.

Uiteraard nemen onze bio-boeren alle maatregelen rond 'social distancing', veiligheid en hygiëne in acht. Het voorzorgsprincipe maakt deel uit van het DNA van de biosector en dat voorzorgsprincipe passen we nu massaal toe: beter voorkomen dan genezen.

Enkele veelgestelde vragen:

We spelen een faciliterende rol tussen de bioboer en jezelf, maar we komen verder niet tussen in de selectie of tewerkstelling Check de website van VDAB in verband met vragen over je uitkering, of neem contact op met je vakbond of de RVA.

  • Ik ben tijdelijk werkeloos. Kan ik mijn premie verliezen als ik ga werken als seizoenarbeider?
    Op dit moment is het nog niet zeker of je een tijdelijke werkeloosheidspremie kan combineren met seizoenarbeid. Er is overleg bezig met de overheid om de mensen die in tijdelijke werkloosheid werden geplaatst door hun bedrijf, te kunnen activeren in de landbouw. Deze maatregel is nog niet goedgekeurd. Dit betekent dus dat je je premie kan verliezen. Het loon van een seizoenarbeider verschilt afhankelijk van het soort landbouwbedrijf waarvoor je werkt. Op een landbouwbedrijf bedraagt het gemiddeld 9,26 euro per uur en in de bloementeelt 10,12 euro/uur. Dit betekent dat een loon bij een werkweek van 38 uur kan variëren van minimum 1.615,95 euro tot maximaal 1.730,52 euro per maand. Je mag evenwel 50 uren ingezet worden per week waardoor je uitkomt op respectievelijk minimum 2.126,25 euro en maximum 2.277 euro/maand.
  • Ik val onder een ander statuut. Kan mijn uitkering in het gedrang komen?
    Kijk zeker na of je uitkering onder een ander statuut niet in het gedrang komt. Ben je werkzoekende? Dan mag je 30 dagen per jaar als seizoenarbeider op een landbouwbedrijf werken. Op de dagen dat je als seizoenarbeider werkt, ontvang je geen werkloosheidsuitkering meer. Als gepensioneerde mag je per jaar een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat je je pensioen verliest. Hoeveel precies hangt af van een aantal factoren zoals je leeftijd, het type pensioen dat je krijgt… Een zelfstandige die een hinderpremie krijgt wegens de coronacrisis, kan met behoud van premie aan de slag als seizoenarbeider.

Meld je aan als seizoenarbeider

Je werkt afhankelijk van het bedrijf op het veld, in tunnels of kas en/of in de loods en omvat planten, wieden, oogsten, sorteren en inpakken van groenten/fruit/bloemen... Bioboeren hebben het liefst een seizoenarbeider die een volledige dag en zelfs een volledige werkweek (maandag tot vrijdag) kan komen werken.

Zin om je aan te melden als seizoensarbeider (m/v) op een bioboerderij? Laat via onderstaand formulier je gegevens achter.

We kregen op enkele dagen tijd al zo’n 700 aanvragen. Nieuwe kandidaten melden zich nog steeds. Hartelijk dank voor jullie enthousiasme! Na enkele weken nog geen bericht gekregen? Het zaai- en plantseizoen komt pas effectief op gang vanaf begin april. Maak je dus niet te snel ongerust. We vragen je alleszins om in deze drukke tijden zelf geen contact op te nemen met onze bioboeren. Zij nemen contact op met jou.

Meld je aan als seizoensarbeider via dit formulier

Bron: www.biomijnnatuur.be