Blijf op de hoogte van Bionews

Ophokken van pluimvee hoeft niet meer voor hobbyhouders

De ophokplicht vanwege de vogelgriepdreiging wordt met onmiddellijke ingang opgeheven, tenminste voor hobbyhouders van kippen, duiven en (struis)vogels. Professionele pluimveehouders moeten daarentegen nog geduld hebben. Net als in november, toen de eerste voorzorgsmaatregelen werden opgelegd, is het risico voor dit type houderij nog te groot. Van particulieren wordt wel nog gevraagd dat ze het drinkwater en voeder voor hun dieren binnen of afgeschermd plaatsen. Federaal landbouwminister Willy Borsus bedankt alle pluimveehouders voor hun medewerking en het goed toepassen van de maatregelen.

Vrijdagmiddag heeft minister van Landbouw Willy Borsus de meeste voorzorgsmaatregelen vanwege vogelgriep opgeheven voor hobbyhouders. Zij dienen hun pluimvee en vogels niet meer verplicht af te schermen. Niettemin raadt het Voedselagentschap deze beschermingsmaatregel nog wel sterk aan, zeker in de buurt van waterplassen of waterlopen waar de kans groter is dat nog besmette wilde vogels aanwezig zijn. Het risico van vogelgriepvirus is immers nog niet helemaal verdwenen. Om die reden zijn hobbyhouders ook nog steeds verplicht om hun dieren binnen of afgeschermd te voederen en te drenken.

Verder kunnen alle tentoonstellingen, prijskampen en beurzen onder de gebruikelijke voorwaarden (o.a. controle door dierenarts) opnieuw plaatsvinden. Duivenliefhebbers kunnen hun dieren laten uitvliegen, en op openbare markten mogen hobbyhouders opnieuw pluimvee en vogels verkopen. Zoals steeds, moeten de aangeboden dieren in de tien dagen voordien opgesloten of afgeschermd gezeten hebben. Verboden blijft het jagen met roofvogels vanwege het hoge risico op besmetting.

Op professionele pluimveebedrijven die veel grotere dieraantallen huisvesten, blijft de ophok- of afschermplicht voorlopig nog behouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor loopvogels zoals struisvogels. Opsluiten of afschermen met netten wordt wel nog sterk aangeraden. En net zoals bij hobbyhouders, moeten ook deze professionelen hun vogels nog steeds binnen of afgeschermd voederen en drenken. Het Voedselagentschap evalueert de situatie in België en in de buurlanden dagelijks. Indien de gunstige situatie aanhoudt, dan is het volledig opheffen van de ophokregeling eventueel vóór 10 april mogelijk.

Het goed toepassen van de maatregelen heeft ons land volgens minister Borsus in staat gesteld om de verspreiding van vogelgriep te vermijden. “Toch is nog niet alles voorbij en blijft waakzaamheid geboden”, voegt hij er meteen aan toe. “De risico-evaluatie toont aan dat het opheffen van de afschermplicht in de professionele pluimveesector nog niet mogelijk is. Ik ben mij bewust van de moeilijkheden die deze situatie meebrengt en ik moedig dan ook de professionele pluimveehouders aan om de aanbevolen maatregelen strikt toe te passen, aangezien het gevaar nog niet helemaal geweken is.” De laatste besmetting in België dateert van drie weken geleden. Ook in de buurlanden evolueert de situatie in gunstige zin. Er circuleert heel wat minder vogelgriepvirus bij wilde vogels.

Bron: Vilt