Blijf op de hoogte van Bionews

Wereldwaterdag

Op 22 maart is het Wereldwaterdag. Het uitgelezen moment om te laten zien hoe de biologische landbouw een goedkope bondgenoot is van zuiver water.

Het gebruik van chemische pesticiden in de gangbare landbouw zorgt ervoor dat het water gezuiverd moet worden. Dat brengt kosten met zich mee die door de hele maatschappij gedragen worden. Alleen zit dat niet verrekend in de kostprijs van een (gangbaar) landbouwproduct. Het is een onzichtbare kost waar weinig mensen bij stil staan. Moest deze kost geïnternaliseerd worden, dan zouden gangbare producten duurder worden.

Overschakelen op biologische landbouw, die chemische pesticiden niet toelaat, betekent dus een besparingsmaatregel voor de maatschappij. De bioboer gaat op een mechanische manier het onkruid aanpakken, door te schoffelen, te wieden of het onkruid weg te branden. Ziektes worden bestreden door een set aan preventieve maatregelen zoals teeltrotatie, slimme rassenkeuze en een gezonde bodemvruchtbaarheid. Slechts een beperkt aantal natuurlijke bestrijdingsmiddelen zijn, in beperkte hoeveelheden, toegelaten. Voor de gangbare boer zijn zowel deze natuurlijke als de chemische middelen toegelaten.

INSPIREREND VOORBEELD

Het Duitse München, een stad met 1,3 miljoen inwoners, was eind vorige eeuw bezorgd over het stijgende gehalte aan pesticiden residu’s en koos toen voor een innovatieve aanpak van haar waterzuivering. De stad besliste om in een nabij waterwinningsgebied een watersysteem te installeren dat via natuurlijke zuivering door de bodem moest zorgen voor zuiver water. Alle boeren in het waterwinningsgebied werden gestimuleerd om om te schakelen naar de biologische landbouw.

München stelde een zone van 6000 hectare in als 'beschermd gebied', waarvan 2.250 hectare landbouwgrond, In het eerste jaar (1993) schakelden 23 boeren om naar biolandbouw, in 1999 bewerkten 92 boeren hun grond biologisch (of minstens volgens strengere normen), goed voor zo’n 2.200 hectare.

Het stadsbestuur ondersteunde de omschakelende boeren gedurende meerdere jaren via rechtstreekse financiële steun, kosteloos advies en controle. Daarnaast investeerde de stad in marketing en (lokale) afzet en verwerking van de bioproducten, onder meer via biomaaltijden in kantines en ziekenhuizen.

KWALITEIT VAN MINERAAL WATER

In München hebben deze inspanningen duidelijk hun vruchten afgeworpen. UIt de 1.200 microbiologische analyses en 200 maandelijkse chemische tests blijkt dat de kwaliteit van het kraantjeswater in de stad vergelijkbaar is met die van mineraalwater. De inwoners van München en de twintig aangrenzende gemeenten verbruiken samen jaarlijks 110 miljoen kubieke liter water. Dit water is niet chemisch gezuiverd.

De kost van de hele operatie kwam voor de stad neer op ongeveer 0,01 euro per kubieke meter. Ter vergelijking: de zuiveringskost van water voor enkel het verwijderen van nitraten, werd in Frankrijk geschat op 0,03 euro per kubieke meter.