Blijf op de hoogte van Bionews

Gent zet grond in voor bioboeren

Het duurzame landbouwproject ‘Boerencollectief’ is van start gegaan in Afsnee: twee bioboeren starten er met een zelfplukboerderij en werken samen met een lokale, gangbare melkveehouder.

De bioboeren Maarten Cools en Wim Michels, de lokale (niet-biologische) veeteler Steven Deroo, de lokale afdeling van Natuurpunt, Moester vzw die ervaren is in sociale tewerkstelling en enkele betrokken buurtbewoners overtuigden meteen de stad Gent met hun project getiteld 'Het Boerencollectief':

"Het feit dat twee nieuwe landbouwers samenwerken met een reeds actieve landbouwer vormt een grote meerwaarde. Dit is een mijlpaal in het verduurzamen van het Gentse landbouwsysteem", vertelt Tine Heyse, Gentse schepen van Milieu, Klimaat en Energie. De Stad Gent geeft deze grond voor zeven jaar in bruikleen, een periode die twee keer verlengd kan worden.

Samen sterker

Sociale tewerkstelling, natuureducatie en de lokale consumptie van biologische groenten en fruit komen in dit project allemaal samen. De bioboeren Maarten en Win mogen gebruik maken van de machines, zodat ze die niet zelf moeten aankopen. In ruil kan veeteler Steven een deel van zijn mest kwijt op de zelfoogstboerderij. De boeren werken samen met Natuurpunt: "Wij zijn voor het biologisch bewerken van gronden, en stellen dan ook graag onze expertise ter beschikking", klink het daar.

"Sociale tewerkstelling, natuureducatie en de lokale consumptie van biologische groenten en fruit komen in dit project allemaal samen."

8 hectare naar bio 

Van de 10 hectare gangbaar bewerkte landbouwgrond zou er ruim acht hectare in omschakeling naar bio komen. Sectororganisatie BioForum Vlaanderen noemt dit een project met een mooi potentieel voor de toekomst: “We hopen dat de intenties om voluit voor bio te gaan snel realiteit zullen worden en dat zij zich onder controle laten plaatsen. Controle is immers de garantie voor de consument dat biologisch écht bio is. Wie weet kunnen de bioboeren de lokale veehouder Steven enthousiast maken om ook om te schakelen naar biologische veeteelt.

BioForum noemt dit een project met een mooi potentieel voor de toekomst: “We hopen dat de intenties om voluit voor bio te gaan snel realiteit zullen worden."

Lokale voedselstrategie

Annelies Beyens, aanspreekpunt voor grondeigenaren bij De Landgenoten, is blij met dit initiatief: "De toegang tot landbouwgrond is een enorm probleem voor startende boeren. Gelukkig merken we dat steeds meer lokale besturen iets willen ondernemen. Want wie gaat er anders binnen 20 jaar voor ons voedsel zorgen? Wij juichen het toe dat gemeentes - letterlijk - ruimte willen maken voor een lokale voedselstrategie. Door grond ter beschikking te stellen van een lokaal, duurzaam landbouwproject kan je als gemeente bovendien tegelijk aan je klimaatplan, tewerkstellingsdoelen, lokale voedselvoorziening, sociale cohesie en burgerparticipatie werken."

Het Boerencollectief gaat nu op zoek naar cliënteel in het Gentse voor de lokaal geteelde groenten en fruit. Gentenaars kunnen een oogstaandeel kopen.

Bron: Bio Mijn Natuur