Blijf op de hoogte van Bionews

Biogrondfonds in eindspurt naar aankoop grond Wijveld

Het coöperatieve biogrondfonds De Landgenoten zamelde al 91 procent van de koopsom in voor de gronden van het Wijveld. Eind vorig jaar werd bekend dat de zelfplukboerderij Wijveld in Destelbergen verkocht zou worden. De boeren van Wijveld riepen er het biogrondfonds bij om de grond te verwerven. Zo kunnen ze de grond blijven huren en bewerken. In oktober moet er voldoende geld zijn om tot de aankoop over te gaan.

Op het Wijveld doen Michiel Van Poucke en Maria Stevens aan biologische groente- en fruitteelt. Ze werken volgens de CSA-formule, community supported agriculture. Hun lokale cliënten betalen hen elk jaar vooraf een vast bedrag per gezinslid. De klanten komen zelf oogsten en plukken. ‘Dat levert een eerlijk inkomen op. Bij misoogsten worden de verliezen samen gedragen, maar dat risico is beperkt omdat we vele soorten telen’, zegt boer Michiel Van Poucke, ‘Bij een minderoogst van de ene soort is er altijd wel een andere die het beter doet.’

Tijdens de eerste mooie dagen van september wordt er op het Wijveld hard gewerkt. Een vader met zijn zoon heeft een bak vol groenten verzameld. Ze plukken nog wat boontjes. Vooraan het groentebed heeft de boer de rijpe courgettes klaargelegd. Partijen dopboontjes, pompoen, selder, boterboontjes, peterselie, paprika, aardbeien, rode biet, bleekselder en appels volgen elkaar op.

‘Ik kies voor biologische teelten omdat dat gezond is. De boer zorgt voor je gezondheid. Dat heeft een prijs’, zegt Michiel Van Poucke. ‘Bovendien wil ik dicht bij de stad werken, voor mezelf maar ook voor de klanten. Ze moeten niet ver rijden en hebben altijd verse producten.’

Maar dicht bij de stad heeft een prijskaartje. Nu het terrein te koop staat, blijkt de verkoopprijs niet haalbaar voor de boeren. Goede biogrond dreigt dus verloren te gaan. ‘Daarom hebben we er De Landgenoten bijgehaald. Deze coöperatieve vennootschap was net in oprichting en wij werden hun eerste project.’

Toegang tot grond

Voor het Wijveld wil de coöperatieve het ruimere perceel van 3,3 hectare aankopen. Nu bebouwen Michiel en Marie daarvan 1,7 hectare, na de aankoop zit uitbreiding er eventueel in. ‘Maar dan moet er ook een boer bijkomen’, zegt Michiel.

Van het bedrag is eind oktober al 91 procent ingezameld. ‘Onze klanten zijn onze grootste ondersteuners’, zegt Michiel. ‘Maar ook sympathisanten die geen klant zijn, hebben financieel bijgedragen. In oktober loopt het huurcontract ten einde. Dan moeten we kunnen aankopen of moeten we hier weg.’

‘Het biogrondfonds wil boeren toegang geven tot grond’, vertelt woordvoerster Petra Tas van De Landgenoten. ‘Het fonds wil gronden verwerven en verhuren aan bioboeren. Een netwerk van vijftien middenveldorganisaties wil zo duurzame, milieuvriendelijke landbouw en eerlijke, lokale handel stimuleren.’

‘De huidige prijzen van de gronden swingen de pan uit door particuliere interesse en speculatie. Ze zijn niet op te brengen met de teelt van voedsel, zegt Michiel Van Poucke. ‘Maar iedereen eet en heeft dus belang bij een goed gesoigneerde landbouwgrond. Het is beter dat meer mensen daarvoor zorg dragen dan dat enkele individuen de touwtjes in handen houden.’

Maatschappelijk dividend

‘We zamelen momenteel geld in via de coöperatie en over enkele weken wordt een stichting opgericht die zich over de schenkingen zal bekommeren’, vertelt Petra Tas. ‘De coöperanten kopen (online) één of meerdere aandelen van 250 euro (en 10 euro administratiekosten) en worden zo medebeheerder van de grond. Het rendement van de aandelen zal maximaal zes procent bedragen; de eerste jaren zal er nog geen dividend worden uitgekeerd, maar over enkele jaren mogelijk wel. Wie investeert in een biogrondfonds, doet dat trouwens niet zozeer om het financiële rendement, maar als investering in de maatschappij.’

‘Bovendien garanderen we dat biologische landbouwgrond bio blijft, ook wanneer de boer op termijn met zijn project stopt’, vervolgt Petra Tas. ‘Dan verhuren we de grond aan een andere bioboer. We geven landbouwgrond dus een bestemming over generaties heen.’

‘Andere boeren hebben al bij ons aangeklopt, dus na het Wijveld komen er nieuwe projecten. We screenen de aangeboden grond én de geïnteresseerde boeren. Volgend najaar worden we actief in heel Vlaanderen.’

Wil je bijdragen aan het behoud van biologische landbouwgrond en jonge landbouwers kansen geven? www.delandgenoten.be