Blijf op de hoogte van Bionews

Bio steunen via de Warmste Week? Doe het voor De Landgenoten!

De Warmste Week doet ons weer pannenkoeken bakken, spaghettifeesten houden en knutselwerkjes verkopen. Wil je graag je opbrengsten doneren aan een project dat bio ondersteunt, dan willen we je De Landgenoten suggereren. De Landgenoten maken werk van meer landbouwgrond voor bioboeren.

De Landgenoten is een coöperatie én een stichting die met de financiële steun van boeren en burgers landbouwgrond koopt en deze voorbehoudt voor biologische boeren. Daarmee komt De Landgenoten tegemoet aan een van de grootste knelpunten voor startende en groeiende bioboeren: toegang krijgen tot landbouwgrond.

Landbouwgrond is relatief schaars in Vlaanderen en de druk is groot. Dat doet de grondprijzen de pan uit swingen. Vaak ligt de prijs zo hoog dat die investering tijdens een normale loopbaan niet kan terugverdiend worden.

Maar samen kunnen we daar dus wel een mouw aanpassen. Door een som te schenken aan of een aandeel te kopen van De Landgenoten, brengen vele burgers en boeren geld bijeen waarmee grond kan aangekocht worden. Vervolgens stelt De Landgenoten de grond ter beschikking aan bioboeren voor de duur van hun hele landbouwcarrière.

En weet je wat daar bijzonder aan is? Door de grond onder het beheer van De Landgenoten te brengen, kunnen we verzekeren dat alle energie die de bioboer investeerde in de bodem, niet verloren gaat wanneer hij stopt. Want na hem gaat een andere bioboer gewoon verder met diezelfde aandacht voor de bodem.

En dat betekent feest voor het bodemleven! Als schenker van De Landgenoten mag je daar gerust op klinken tijdens de komende feestdagen...

Je actie voor De Landgenoten kan je hier aanmelden. Leg je liever een aandeel onder de kerstboom voor een van je dierbaren, dan kan je een hier een 'kado-aandeel' kopen.

www.delandgenoten.be

Bron: Bio Mijn Natuur