Blijf op de hoogte van Bionews

Bio-Scope helpt landbouwers om marktkansen te zien

Later deze en begin volgende maand organiseren het Innovatiesteunpunt, Boerenbond en BioForum Vlaanderen vier inspiratiesessies voor evenveel deelsectoren in de biolandbouw. Die moeten landbouwers stimuleren om omschakeling naar bio te overwegen.

Of het nu kriebelt om met biolandbouw te starten, of alleen nog maar jeukt omdat business-as-usual geen voldoening meer geeft, in beide gevallen kan het voor boeren en tuinders de moeite waard zijn om de bio-inspiratiesessies bij te wonen. Er zijn er eind deze en begin volgende maand vier, voor akkerbouw, groenteteelt, fruitteelt en melkveehouderij. De avond start telkens met een overzicht van de marktkansen voor bio in die specifieke sector. Op de bio-akkerbouwavond komt bijvoorbeeld de Tiense Suikerraffinaderij vertellen over de start die ze willen maken met biobietenteelt in onze regio. Ook in de groentesector is er zowel bij handelaars als verwerkers vraag naar meer bio.

De mismatch tussen vraag en aanbod in de biosector in Vlaanderen bestaat al langer. Ieder jaar vertelt het Biorapport van de Vlaamse overheid dat de vraag groeit en het aanbod ook, maar niet in dezelfde mate. Met de financiële steun van Europa, de Vlaamse overheid en de provincies Antwerpen en Limburg willen drie sectororganisaties daar verandering in brengen. Het Innovatiesteunpunt, Boerenbond en BioForum zetten samen hun schouders onder het project Bio-scope.

Een landbouwer moet dagelijks het hoofd bieden aan kleine en grote problemen. “Hierdoor verlies je soms de positieve focus en zie je als landbouwer niet de kansen rondom jou”, ervaart het Innovatiesteunpunt. Consulent bio-omschakeling Eveline Driesen beschrijft bio als “een groeiende vraagmarkt”. Bovendien, en dat is niet onbelangrijk voor het werkplezier, kunnen bioboeren op een grote waardering rekenen van de consument.

Bio-scope voorziet in een intensief traject tot omschakeling naar bio, waarbij landbouwers uit de provincies Antwerpen en Limburg hiertoe gestimuleerd worden. Het aantal omschakelaars stagneert terwijl de kloof tussen vraag en aanbod er nog altijd is. Driesen: “In 2016 doorliepen we in de provincie West-Vlaanderen met succes zo’n traject in de sectoren melkvee en akkerbouwmatige groenten. Mensen samenbrengen uit de verschillende schakels van de biovoedselketen is één van de sleutels tot succes. Toen is ook gebleken dat een samenwerking tussen bestaande bioboeren enerzijds en omschakelende telers en veehouders anderzijds kansen biedt: kennisuitwisseling, sneller omschakelen, een optimalere benutting van het areaal en periodieke uitwisseling van gronden.”

De volgende inspiratiesessies vinden nog plaats. Vergeet je niet in te schrijven!

29 januari - Marktkansen biologische fruitteelt. (Inschrijven hier)

4 februari - Marktkansen biologische melkveehouderij (Inschrijven hier)

12 februari - Marktkansen biologische groenteteelt (Inschrijven hier)

 

Bron: BioForum Vlaanderen