Blijf op de hoogte van Bionews

Belg geeft 37% meer uit aan duurzame voeding

Duurzame voedselconsumptie zit in Vlaanderen in de lift, dat blijkt uit de nieuwste ‘Monitor duurzame voedselkeuzes’. Gaven de Belgische consumenten in 2015 nog 429 miljoen euro aan groentjes van de boerenmarkt of duurzame vis, dan was dat bedrag in 2017 al opgelopen tot 585 miljoen euro: een stijging van liefst 36,6 procent. “Dit is een opportuniteit voor de Vlaamse landbouw en visserij”, klinkt het. “Veranderende consumptiepatronen bieden kansen om duurzaamheidsinspanningen meer te valoriseren. Duurzaamheid is niet enkel voor retailers een interessante marketingstrategie, maar ook voor producenten zelf.”

Duurzaam voedsel definiëren de auteurs van de nieuwste ‘Monitor duurzame voedselkeuzes’ als voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht is. De monitor werd uitgevoerd als bijdrage aan het Landbouwrapport 2018, meer bepaald bij uitdaging acht: voedingspatronen gezonder en duurzamer maken. “Het onderzoek van het Departement Omgeving toont duidelijk aan dat de Vlaamse burger/consument duurzame voeding belangrijk vindt en naar zijn attitudes wil handelen”, klinkt het. “Een overgrote meerderheid van de Vlamingen geven aan al acties te ondernemen op het vlak van duurzame voedselconsumptie.”

De onderzoekers verzamelden data over de consumptie van voedselproducten die door de consument op een of meer aspecten als duurzaam herkend worden. “Die herkenbaarheid is gebaseerd op een op het product aanwezig duurzaamheidslabel”, leggen ze uit. “De data zijn afkomstig van GfK Belgium, verzameld in opdracht van VLAM, of van de organisaties die duurzaamheidslabels beheren.” Uit die data konden de onderzoekers een aantal trends naar voren halen.

* De toenemende vraag naar bio zet zich voort in 2016 en 2017, al blijft het marktaandeel klein.
* Scharreileiren groeien verder als de standaard, eieren uit de 'vrije uitloop' volgen op de tweede plaats.
* De consumptie van duurzame vis (met MSC- of ASC-label) groeit fors verder in 2016 en 2017, met meer dan een verdubbeling in twee jaar tijd.
* De bestedingen aan biologisch vlees blijven lichtjes stijgen, al blijft ook hier het marktaandeel zeer klein.
* Fairtrade is nog steeds een stabiele groeier.
* De omzetdaling in de rechtstreekse verkoop (hoeveverkoop en boerenmarkten) is gestabiliseerd; in 2017 is zelfs voor het eerst opnieuw een stijging merkbaar. 

Die forse stijging stemt Liesbet Vranken, professor landbouw-, voedsel- en milieueconomie aan de KU Leuven, optimistisch. " We zien in onderzoek dat er eindelijk een shift komt in de houding van de consument. De komende jaren zal die stijging nog versnellen omdat de supermarkten vaker inspelen op de wil om duurzamer te leven. Ze zetten lokale producten in de rekken en plaatsen de seizoensgebonden groenten in de kijker waardoor de beschikbaarheid groter zal worden. 

Bron: RetailDetail