Blijf op de hoogte van Bionews

Greenpeace pleit voor een veestapel op maat van het klimaat

Wie het klimaat wil redden, kan niet om de grote ecologische voetafdruk van de veeteelt en de vleesconsumptie heen.
Een studie uitgevoerd door UCLouvain toont volgens Greenpeace aan dat het nochtans perfect mogelijk is om op een duurzame manier minder vlees te produceren en toch te voorzien in de voedingsbehoeften van de Belgische bevolking. De organisatie pleit daarom voor een omslag naar een ander landbouwmodel, in overleg met de autoriteiten en stakeholders in zowel de landbouwsector als op vlak van klimaat, milieu en gezondheid.

België telt meer dan 46 miljoen gekweekte varkens, koeien en kippen. Maar het huidige model werkt niet. Ondanks subsidies neemt het aantal veehouders jaar na jaar af. Ons klimaat is het slachtoffer van een veeteelt die gericht is op export, en sterk afhankelijk is van geïmporteerd dierenvoeder. Daardoor ligt de echte uitstoot van de sector bijna tweemaal hoger dan de directe emissies of de officiële. 

De onderzoekers ontwikkelden op vraag van de milieuorganisatie drie verschillende toekomstscenario's voor 2050: één scenario waarbij de trends van de laatste 10 jaar worden doorgezet en twee overgangsscenario's (zie grafiek).

In het meest ambitieuze scenario wordt de veestapel afgestemd op 100% biologische landbouw die zelfvoorzienend is qua veevoeder. Dat levert een daling op van de Belgische vleesproductie met 83%. De broeikasgasuitstoot neemt in dat geval af met 58%, en de impact op de biodiversiteit met 76%. Met dit scenario wordt elke dag per persoon een rantsoen van 27 gram dierlijke eiwitten geproduceerd, aangevuld met ongeveer dezelfde hoeveelheid plantaardige eiwitten.

Voordelen te over, aldus de onderzoekers, want België zou er op die manier in slagen om op vlak van veevoeder 100 procent zelfvoorzienend te zijn. Er komt zo 341.638 hectare grond vrij voor de teelt van voedselgewassen. Bovendien zal, omdat het om een volledige bioproductie gaat, ook het dierenwelzijn er wel bij varen.

Kurt Sannen, voorzitter van BioForum: "De klimaatdoelen en doelen inzake milieu, natuur en dierenwelzijn realiseren kan alleen met de afbouw van de veestapel. Dit kan alleen met een transitie naar een ander voedsel- en landbouwsysteem waarin we ook heel wat minder vlees gaan eten."

Bron: BioForum Vlaanderen - Greenpeace