Blijf op de hoogte van Bionews

Europees Hof oordeelt dat halalvlees geen biolabel verdient

Ritueel geslacht vlees kan geen Europees biolabel krijgen. Consumenten die producten met een biolabel kopen, moeten er volgens het Europees Hof van Justitie zeker van kunnen zijn dat die producten volgens de hoogste normen, ook inzake dierenwelzijn, tot stand zijn gekomen.

De regels rond dierenwelzijn verbieden in principe onverdoofd slachten. Voor ritueel slachten is een uitzondering voorzien, als het lijden van het dier tot een minimum beperkt wordt. De advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie oordeelde in september dat er in de voorwaarden voor de toekenning van een biolabel niets staat over de slachtmethode die gebruikt moet worden. Aangezien de regels rond dierenwelzijn een uitzondering voorzien voor ritueel slachten, meende hij dat 'halal' of 'koosjer' vlees niet in strijd is met een biolabel.

Het Hof volgt dat advies niet. De rechters stellen vast dat de Europese verordeningen benadrukken dat biologische landbouw gekenmerkt wordt door de inachtneming van "hogere normen inzake dierenwelzijn op alle plaatsen en in alle stadia van deze productie waar dit welzijn nog verder kan worden verbeterd, inclusief bij het slachten". Ritueel slachten kan de pijn of het lijden van dieren niet even efficiënt verzachten als slachting met voorafgaande bedwelming, zegt het Hof, en biologische labels moeten de consument net verzekeren dat de hoogste productienormen, onder meer inzake dierenwelzijn, gevolgd zijn.

De vraag van de dierenrechtenorganisatie aan het Franse landbouwministerie om het biolabel te weigeren voor halal-vlees dateert al van 2012. Via de bestuursrechtbank in Versailles kwam de kern van het geschil bij het Europees Hof van Justitie terecht. Het Hof beslecht het nationale geding niet. De rechter in Frankrijk dient nu over het geschil te oordelen overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.

Bron: Vilt