Blijf op de hoogte van Bionews

Landwijzer stelt haar ‘nieuwe boeren’ voor

Na de viering van hun 21-jarig bestaan vorig jaar, stelt het opleidingscentrum Landwijzer haar 18e lichting afgestudeerden ‘leertraject biologische en biodynamische landbouw’ voor in een nieuwe brochure. “Dit jaar zien we opnieuw een mooie groep cursisten afstuderen en de Vlaamse bio-beweging versterken”, klinkt het bij Landwijzer. “Velen onder hen hebben een concreet project of staan al midden in de realisatie ervan. Zij zullen overal in Vlaanderen aan nieuwe agro-ecologische projecten gestalte geven. Ze zijn het ferment in het deeg van een veranderende landbouwcultuur en vormen een belangrijke bijdrage in de groei van het aantal biobedrijven in Vlaanderen.”

Boer of boerin worden, is geen evidente weg en brengt veel uitdagingen met zich mee, zoals langdurige toegang tot betaalbare landbouwgrond, een leefbaar loon, en werken binnen een niet aangepaste regelgeving. “Deze nieuwe boeren tonen dat het kan”, klinkt het bij opleidingscentrum Landwijzer. “De voorbije 21 jaar hebben we zo’n 150 cursisten begeleid doorheen ons leertraject biologische en biodynamische landbouw. Velen van hen startten na de opleiding hun eigen bedrijf, of ontwikkelden een nieuwe bedrijfstak op een bestaande boerderij.”

In een nieuwe brochure stelt de meest recente lading afgestudeerden zich voor. Met 26 zijn ze, iets minder dan in 2017, toen verlieten 28 cursisten het nest om zich volledig voor hun droom in te zetten. Eén van die nieuw-afgestudeerden is Sarah Michels, een boerendochter. “Mijn missie is het ouderlijke bedrijf verderzetten op een agro-ecologische wijze met zorg voor de natuur van de koe, de bodem en kringlopen”, zegt ze. “Met een 50-tal melkkoeien die ik goed ken, waarbij ik werk aan een zo krachtig mogelijke weerstand. Met kruidenrijke weides en een mooier landschap, met bomen en struiken, dat past bij de koe. De melk wordt zo lokaal als mogelijk afgezet en de consument maakt actief kennis met de koe en haar omgeving.”

Ook Jef Stevens is helemaal klaar voor de volgende stap in zijn landbouwcarrière. “Ik wou eerst zonder vooropleiding een boerderij beginnen, en al doende met de vele obstakels en fouten omgaan. Achteraf bekeken was dit een zeer slecht idee. Door het leertraject te volgen, ontwikkelde ik heel wat meer kennis, een netwerk en ervaring en werd ik enorm goed behoed voor de grote fouten die ik anders zou gemaakt hebben. En het heeft me vooral geholpen om zo op een onderbouwde manier te groeien naar een realistisch bedrijfsplan voor bioboerderij Mangelmoes – klanten nemen bij het begin van het jaar een abonnement op groenten, een zogenaamd oogstaandeel – en een stevige visie.”

Meer getuigenissen vind je hier.

Bron: Vilt