Blijf op de hoogte van Bionews

Groen: "Meer bio en krimp van exportgerichte veeteelt"

Met de klimaatmaatregelen die België tot nu toe heeft genomen, zou de uitstoot van broeikasgassen tegen 2035 niet dalen maar stijgen. Dat bericht De Standaard donderdag. Diezelfde dag stelde Groen een eigen klimaatplan voor met concrete stappen tot 2030. Voorzitter Meyrem Almaci: “Ons paKt integreert zes cruciale sectoren met maatregelen op vlak van open ruimte, energie, woningen, mobiliteit, industriële transitie en landbouw. Zo zorgen we voor een CO₂-reductie van 55 procent, en 80.000 jobs extra.” Op vlak van landbouw springt in het oog dat Groen de veestapel met een kwart wil verkleinen en daarbij de industriële veeteelt gericht op export in het vizier neemt. Van ‘de industrie’ onafhankelijke landbouwers belooft de partij extra steun, onder meer voor de omschakeling naar bio.

De opvallende cijfers omtrent de broeikasgasuitstoot van ons land komen van de overheden zelf. Het rapport van de Belgische klimaatadministraties bevat de verwachtingen van ons land op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen voor de periode 2016-2035. Europa verplicht de lidstaten daar jaarlijks verslag over uit te brengen. Volgens de recentste prognoses die De Standaard kon inkijken, heeft België nog een zeer lange weg te gaan. Met de maatregelen die tot nog toe zijn genomen, zal de uitstoot tussen 2016 en 2035 niet dalen maar stijgen, van 115,8 miljoen ton CO 2-equivalent naar 124,2 miljoen ton, een stijging met acht procent.

Vorig jaar hebben de verschillende regeringen elk wel een klimaat- en energieplan opgesteld met daarin bijkomende inspanningen. Die plannen, die nu ter beoordeling bij de Europese Commissie liggen, draaien de trend om. De uitstoot van broeikasgassen zou daardoor tegen 2035 dalen naar 96,5 miljoen ton. Dat is 17 procent minder dan in 2016, maar het is nog altijd een erg hoog cijfer. Uitgerekend op de dag waarop die cijfers uitlekten, presenteerde de partij Groen een eigen geïntegreerd klimaatplan. Via zes routepaden en tientallen maatregelen wil Groen de klimaatambities halen. De horizon ligt niet op 2024, maar op 2030, een cruciaal jaar op vlak van de klimaatdoelstellingen. Groen wil onder meer 10.000 hectare extra bos, 750.000 woningen renoveren, 100.000 extra zitplaatsen op de trein en 600.000 ton minder voedselverspilling.

“Onze routeplanner verenigt klimaatambitie met meer koopkracht en meer levenskwaliteit”, aldus voorzitter Meyrem Almaci. Groen reikt de hand naar andere partijen en nodigt hen uit om ook met een berekend, geïntegreerd klimaatplan te komen. “De uitdaging waar we voor staan, is zo omvangrijk dat samenwerking met burgers, met bedrijven maar ook met andere partijen noodzakelijk is.” Het huidige beleid doet Vlaams fractieleider Björn Rzoska af als niet duurzaam: “Denk maar aan de twijfels over het energiepact, het uitstellen van de betonstop en het afvoeren van de boskaart. De factuurregeringen van Bourgeois en Michel hebben de klimaatdoelstellingen niet gehaald, en hebben de kost van hun beleid afgewenteld op de gezinnen. Dat moet compleet anders.”

Op vlak van open ruimte mikt Groen met zijn paKt 2030 op de aanleg van 10.000 hectare extra bos en tegelijk op minder beton. “Door het amateurisme van de Vlaamse regering rond de boskaart en de betonstop zien we de betonnering versnellen. In de volgende legislatuur moet de betonstop worden gebetonneerd, en zet Groen in op kernverdichting. Er komt een verbod op de kap van waardevolle bossen en jaarlijks komen er 2,5 miljoen bomen bij. Woongebieden krijgen een betere bescherming tegen overstromingen door het creëren van nieuwe overstromingsgebieden.”

Inzake energie kiest Groen resoluut voor de doorbraak van hernieuwbare energie, groene warmte en het bannen van fossiele bronnen. Met een energiebesparing van 25 procent tegen 2025 maakt Groen van energie-efficiëntie een prioriteit. Het plan voorziet ook een rechtvaardigere verdeling van de kosten en de baten. Ook de industrie gaat een grondige transitie tegemoet als het van Groen afhangt. Met twee reconversiegolven wil de partij de vergroening versnellen en zo zorgen voor meer jobs en minder uitstoot. “Tegen 2030 kan België koploper worden in de circulaire economie, en kan plastic afval sterk gereduceerd worden”, klinkt het.

Groen wil ook voedselverspilling aanpakken, en de veestapel verkleinen. Voor de verduurzaming van de landbouwsector trekt de partij de kaart van biolandbouw en hoogtechnologische duurzame landbouw. Rzoska: “Tegen 2025 zullen we zo 600.000 ton minder voedsel verspillen, en de veestapel verkleinen met 25 procent. Dat is een enorme sprong voorwaarts. Vooral de industriële veeteelt gericht op export wordt afgebouwd. Met een landbouwfonds ondersteunen we onafhankelijke landbouwers om hen te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, of om hen te helpen bij een transitie naar biologische landbouw.” Op Radio 1 voegde federaal fractieleider Kristof Calvo daar nog aan toe dat lokale productie en consumptie elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door als overheid te ondersteunen dat de ingrediënten voor schoolmaaltijden van de boer uit de buurt komen.

Bron: Vilt