Blijf op de hoogte van Bionews

14% van de Waalse landbouwbedrijven is nu biologisch

In Wallonië zet de groei van de biologische landbouw door. Dit blijkt uit cijfers die BioWallonië bekend heeft gemaakt naar aanleiding van de Bioweek die van 1 tot en met 9 juni gehouden wordt in Wallonië en Brussel. Het aantal gecertificeerde bio-bedrijven steeg met 7% tot 1.742. Dit komt neer op een aandeel van 14% ten opzichte van het totaalaantal Waalse bedrijven. Het aantal bio-landbouwbedrijven is sinds 2006 met 50 bedrijven per jaar toegenomen en in acht jaar tijd (tussen 2009 en 2017) verdubbeld.

Het aantal biologisch gehouden dieren in Wallonië is in vier jaar tijd verdubbeld Het aantal bio-dieren steeg in 2018 met 707.000 eenheden (alle dieren samen), wat een stijging van 24% betekent. De sectoren met de grootste groei zijn de leghennen (+25%) en de varkenssector (+29%).

Consumptiecijfers
De Belgen geven aan meer en meer te vertrouwen op biologisch voedsel. De bio-bestedingen zijn sinds 2008 gestaag toegenomen. In 2018 zijn de uitgaven aan vers voedsel en bio-dranken in België met 18% toegenomen. AGF blijft het populairst met een aandeel van 40% van de uitgaven.

Het bio-marktaandeel in België bereikte in 2018 3,2%. In Wallonië bedroeg dit marktaandeel 4,8%. Dit betekent een verdrievoudiging ten opzichte van 2009. In 2018 gaven Belgische huishoudens in totaal 760 miljoen euro uit aan biologische producten.

Bron: BioJournaal