Blijf op de hoogte van Bionews

Biogrondfonds De Landgenoten “Landbouwgrond die eenmaal biologisch is, moet biologisch bewerkt blijven”

De Landgenoten  is door Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer geselecteerd als project binnen het landbouwdomein. Bio-grondfonds De Landgenoten is opgericht om te voorkomen dat landbouwgrond na stopzetting van een bio-boerderij in gebruik komt van een gangbare landbouwer of een nieuwe bestemming krijgt buiten de landbouw. Dit is niet alleen in het belang van de bio-sector, maar van de hele maatschappij gelet op de ecosysteemdiensten van een gezonde, humusrijke bodem. 

Bron: Biojournaal