Blijf op de hoogte van Bionews

BioForum Vlaanderen prestenteert Vijfjarenplan 2019 - 2024

BioForum Vlaanderen heeft haar Vijfjarenplan 2019 - 2024 gepresenteerd. In dit plan staan de prioriteiten voor de periode van 2019 tot en met 2024 beschreven. Die heeft BioForum samen met de sector vastgelegd. 

In 2019 keurde de Algemene Vergadering van BioForum Vlaanderen een vijfjarenplan goed, waarin de prioriteiten voor de periode van 2019 tot 2024 opgelijst staan. Deze prioriteiten werden vastgelegd in overleg met de Raad van Bestuur en de leden van BioForum Vlaanderen. 

Het vijfjarenplan 2019 - 2024 bestaat uit vijf algemene doelstellingen: 

1. BioForum Vlaanderen is het aanspreekpunt voor alles over bio
Tegen 2024 komen pers, publiek, overheid en wetenschappers met hun vragen over bio of voor input vanuit de biosector in de eerste plaats terecht bij BioForum Vlaanderen

2. Elke bio-ondernemer voelt zich deel van de biocommunity
Tegen 2024 heeft elke (toekomstige) biologisch ondernemer contact met BioForum Vlaanderen en met andere biologische ondernemers. BioForum Vlaanderen verwelkomt elke (toekomstige) bio-ondernemer als deel van de biocommunity, ook door de keten heen. 

3. Biologische landbouw en -voeding wordt erkend als meest duurzame landbouw- en voedingsmethode in Vlaanderen 
Tegen 2024 wordt biolandbouw en -voeding volgens de IFOAM-principes algemeen erkend als de meest duurzame landbouw- en voedingsmethode in Vlaanderen. 

4. Elke bio-ondernemer handelt vanuit de waarden van bio: ecologie, zorg, gezondheid en billijkheid
Tegen 2024 hebben minstens de helft van de gecertificeerde bedrijven uit verschillende sectoren aantoonbaar vooruitgang geboekt op een aantal afgesproken kritische punten. Die kritische punten bouwen voort op de principes van bio die niet weerspiegeld zijn in het lastenboek. 

5. Biologische bedrijven hanteren faire handelsrelaties
Tegen 2024 krijgen biologische boeren voor hun producten een gemiddelde prijs die de volledige kostprijs van de productie dekt. 

Bekijk hier het vijfjarenplan van BioForum.