Blijf op de hoogte van Bionews

Project Bio-clusters van start

Met het project 'Bio-Clusters' willen Bio Zoekt Keten en Bio zoekt Boer lokaal inzetten op omschakeling naar biologische productie in functie van de marktvraag én in synergie met de al aanwezige biologische telers. Het project gaat van start in de regio's Pajottenland en Voeren-Haspengouw.

Dit najaar rollen we een inhoudelijk programma uit voor beide clusters, waarbij we opleidingen en individueel advies voorzien voor gangbare land- en tuinbouwers die interesse hebben in de omschakeling naar biologische productie.

In 2020 gaan we het terrein op en bezoeken we voorbeeldbedrijven. We overleggen ook met de huidige bioboeren over hoe we nog meer samenwerking tussen hen en potentiële nieuwkomers kunnen stimuleren.

Een overzicht van onze activiteiten:

PAJOTTENLAND

  • 16 september: infomoment voor bioboeren. Hoe zie jij de evolutie naar meer biobedrijven?
  • 25 september: kick-off voor erfbetreders en omkadering. Welke rol kunnen zij hierin spelen?
  • 14 november: kick-off voor gangbare boeren rond omschakeling en afzet in diverse sectoren.

Meer info: Sander Van Haver (0470 26 66 60) – Sofie Vandewijngaarden (0474 58 71 01)

VOEREN-HASPENGOUW

  • 30 oktober: kick-off voor de melkveehouderij. Is bio een toekomstpiste voor mijn bedrijf?
  • 5 november: werksessie voor de melkveehouderij. Welk effect heeft een eventuele omschakeling op mijn rendabiliteit?

Meer info: Eveline Driesen via (0494 71 22 07) – Sofie Vandewijngaarden (0474 58 71 01)

Bron: BioForum Vlaanderen