Blijf op de hoogte van Bionews

Brussel wil verdubbeling biologisch areaal

Het Europese biologische landbouwareaal moet in de komende tien jaar verdubbelen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet halveren. Dat staat volgens uitgelekte berichten in de Van-Boer-tot-Bord-strategie die Eurocommissaris Frans Timmermans woensdag 20 mei aan de Europese Commissie presenteert.

De Van-Boer-tot-Bord-strategie (Farm to Fork) is onderdeel van de Europese Green Deal waarmee de Europese Commissie de economie wil vergroenen en klimaatverandering wil aanpakken. De commissie heeft daarmee de ambitie om een wereldstandaard voor duurzame voedselproductie neer te zetten.

De uitbreiding van het biologische areaal – in Nederland is dat momenteel krap 4 procent van het totale areaal – moet ervoor zorgen dat de biodiversiteit zich herstelt. Naast schone lucht en water moet dit ook de bestuiving van gewassen verbeteren.

De plannen omvatten ook maatregelen voor het opslaan van CO2 in de bodem. Dit moet onder meer gerealiseerd worden door de andere methodes voor bodembewerking. Ook komen er voorstellen voor veengebieden en om de opwekking van groene energie te verhogen

Timmermans stelt ook een brede uitrol van breedbandinternet voor in Europese plattelandsgebieden. Nu is daarvan slechts de helft aangesloten. Dit moet meer boeren in staat stellen om gebruik te kunnen maken van online teeltadviezen en precisielandbouw. Daarnaast verwacht hij dat het de werkgelegenheid en het ondernemerschap in die gebieden zal stimuleren.

Weerbaarder maken

De coronacrisis heeft volgens voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie de noodzaak aangetoond van Farm to Fork. Het moet boerenbedrijven weerbaarder maken tegen toekomstige crises, zoals de klimaatverandering.

Nederland en Frankrijk presenteerden vorige week een voorstel om Europese boeren te beschermen tegen niet-duurzame importen van buiten de EU. Ook deze voorstellen maken volgens de berichten onderdeel uit van Farm to Fork.

Bron: Nieuwe Oogst