Blijf op de hoogte van Bionews

Europees Natuurrapport: Vlaams herstelplan voor biodiversiteit is nodig

In het Natuurrapport 2020 roept het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) op om dringend een Vlaams herstelplan voor biodiversiteit op te stellen en landbouwers een brede rol te geven in ons landschapsbeheer. Uit het rapport blijkt nog maar eens dat de natuur in Vlaanderen ondermaats scoort.

Afgelopen maandag overhandigde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zijn Natuurrapport 2020 aan Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir. In het rapport wordt gevraagd dringend een Vlaams herstelplan voor de biodiversiteit op te stellen, naar analogie met het Europees biodiversiteitsplan 2030. 

Er zijn wel bescheiden indicaties van herstel: zo komt er meer beschermde natuur bij, maar vaak in de vorm van kleine, geïsoleerde en dus kwetsbare gebieden. ‘De verbetering van de milieukwaliteit sinds de jaren 90 lijkt de laatste jaren te stagneren. De natuur blijft zwaar onder druk staan door de klimaatverandering en de droogte die ze met zich meebrengt. Er strijken meer invasieve soorten neer. Verstedelijking, de bemesting van landbouwgebieden en structurele verdroging blijven onze natuur bedreigen. Onze impact op de biodiversiteit in het buitenland is nog vele malen groter”, aldus onderzoeker Anik Schneiders.

Landbouwers als landschapsbouwers

BioForum voelt zich gesterkt door dit rapport dat ondermeer aanbeveelt om de rol van landbouwers in ons landschapsbeheer te verbreden: “De intensiteit van de landbouw neemt sterk toe, terwijl het inkomen van de landbouwer te laag is en blijft. Dus er is heel veel potentieel om die landbouwer in te zetten en die een leefbaar inkomen te geven voor zijn bijdrage aan duurzaam landschapsbeheer,’ roept INBO op.  

Meer dan de helft van Vlaanderen is landbouwoppervlakte, maar - zo stelt het rapport - amper 5% daarvan heeft ook een hoge natuurwaarde! Het grootste deel van de landbouwoppervlakte wordt zeer intensief gebruikt en die intensiteit neemt nog verder toe.

Niet toevallig komen de aanbevelingen van het NARA overeen met wat er ook op Europees niveau nagestreefd wordt met de Europese Green Deal, die ondermeer pleit voor een forse verhoging van de oppervlakte biologische landbouw. Het besef dat een ander landbouwmodel nodig is, wordt steeds groter in wetenschappelijke kringen zoals het INBO én bij het Europese strategische beleid. 

Bron: Bio Mijn Natuur