Blijf op de hoogte van Bionews

EU-commissie wil nieuwe bio reglementering in 2017 maar stuit op weerstand

Een tijdje geleden presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe reglementering voor biologische voeding (normaal geldig vanaf 2017). Hoewel sommige voorstellen gunstig onthaald worden, is de reactie in de Europese biowereld eerder negatief.

100% bio

In het voorstel van de Commissie wil men onder meer komaf maken met een aantal toegelaten uitzonderingen en afwijkingen om zo tot 100% bio te komen. Ook de administratieve last voor kleine biolandbouwers dient verlicht. Tegelijk wil men strengere procedures voor de import van biologische producten van buiten de EU en omgekeerd de exportmogelijkheden voor de biologische sector verbeteren.Marche landschap

Verplichte analyses voor biolabel?

Het opmerkelijkste deel van het voorstel is de invoering van maximumwaarden voor niet toegelaten substanties in bioproducten. Biologische producten die niet aan een nog vast te leggen norm voldoen zullen dan gedeclasseerd worden en niet langer als bio verkocht kunnen worden. Daarmee zou een einde komen aan het vandaag geldende principe dat ‘bio de garantie is van een methode voor het telen, kweken en verwerken van voeding’ en zou men het biolabel verbinden aan de resultaten van analyses. Vooral dit roept heel wat weerstand en bedenkingen op.

De vraag is welke norm men dan zou moeten hanteren voor residu-analyses op biologische voeding. Het voorstel verwijst naar het model van de babyvoeding. Deze norm legt nu de maximum hoeveelheid pesticidenresidues in alle babyvoeding vast op 0,01 mg/kg. Binnen de sector zijn er principiële en ook technische bedenkingen bij dit voorstel. Deze norm is namelijk heel streng en soms gewoon onmeetbaar.  Dat zou de ontwikkeling van de biosector eerder schaden dan ‘redden’.

Door diverse contaminaties  - of misschien ook fraude - worden vandaag al af en toe pesticiden gevonden in bioproducten. Wanneer deze waarde meer dan 1,5 keer de minimum meetwaarde bedraagt, wordt de biologische voeding nu reeds gedeclasseerd als ‘bio’ en wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de contaminatie. Maar enkel in België en Italië bestaan er op dit moment al concrete normen voor het deklasseren van bio op basis van residu-analyses.

Gemengde bedrijven

De keuze van de Commissie om komaf te maken met gemengde bio en gangbare bedrijven, zorgt eveneens voor onrust. Hoewel men erkent dat dit een middel is in de strijd tegen mogelijke fraudes, wijzen sommigen er op dat men de landbouwbedrijven de tijd moet bieden om zich aan te passen. Anders zou dit ten koste kunnen gaan van de ontwikkeling van bio. Vooral landbouwbedrijven die voor een aantal teelten bij gangbaar blijven omwille van de technische uitdagingen voor omschakeling naar bio, zouden dan kunnen afhaken.

 

Het voorstel van de Europese commissie op een rijtje.