Blijf op de hoogte van Bionews

Een andere aanpak voor de controle en certificatie van bio

In het voorstel dat de Europese Commissie eind maart 2014 uitbracht, is een belangrijk hoofdstuk voorbehouden voor een nieuwe aanpak voor de certificatie van bio.

Zo wil men een een betere inzet van de beschikbare middelen in de controle en de certificatie met meer focus op de reële risico’s van fraude en afwijkingen van het bio-reglement. Men wil tevens de administratieve last bij certificatie verlichten en tegelijk de controles op de verkoop van bio bij detailhandels aanscherpen.

Bedenkelijk is het voorstel om de verplichting af te schaffen om minstens één maal per jaar een controle uit te voeren bij het biobedrijf. Men zou voor Europa voortaan meer moeten controleren op basis van risico-analyses.

Ook dient men te komen tot de harmonisatie van de regels omtrent de biocertificatie. Want voor de naleving en de concrete uitvoering van de Europese bioreglementering en certificatie zijn in totaal meer dan 70 overheden in Europa verantwoordelijk (in federale landen zoals België of Duitsland ligt de bevoegdheid dikwijls bij de regio’s of deelstaten).

Lees ook:

 

 

EU-commissie wil nieuwe bioreglementering in 2017 maar stuit op weerstand