Blijf op de hoogte van Bionews

Het ontwerp voor de nieuwe bio reglementering (voorstel van de EU-commissie)

Doelen van een nieuwe Europese biologische reglementering

De nieuwe regelgeving, stelt de Commissie, is noodzakelijk om een aantal belangrijke doeleinden te dienen:

1. Het behoud van het vertrouwen van de consument in het bio-label, wan de biosector valt of staat met dat vertrouwen.

2. Het behoud van het vertrouwen van de eigen biolandbouwers. Die moeten de zekerheid hebben dat er voor iedereen die biologisch boert dezelfde regels gelden en dat elke producent op gelijke basis gecontroleerd worden.

3. Een aantal obstakels belemmeren nu de groei van de biosector en die dienen weggewerkt:

• Een te complexe en onduidelijke reglementering, dus moet er een eenvoudiger en helderder reglementering komen.

• Technische en andere obstakels die de conversie van gangbaar naar bio bemoeilijken dienen weggewerkt.

• De hoge certificatiekosten en de administratieve verplichtingen belemmeren een aantal producenten om over te stappen.

Een vereenvoudiging van de regels

Om deze doeleinden te realiseren stelt Europa volgende regels voor:

• Afwijkingen en uitzonderingen op de bio-reglementering moeten zoveel mogelijk geschrapt worden uit de EU-reglementering. Biologisch vlees zou voortaan enkel nog afkomstig mogen zijn van runderen die 100% biologisch voer krijgen)

• Landbouwbedrijven zouden op éénzelfde locatie niet langer bio en niet-bio kunen combineren.

• Elke onderneming die betrokken is in de keten van de biosector moet ook een goede milieuvriendelijke bedrijfsvoering hebben.

• Het controlesysteem wordt aangepakt en verbeterd. Lees hier.

• Er moet een groepscertificatiesysteem komen voor kleine landbouwbedrijven

• De biologische sector moet beter ondersteund worden met behulp van informatiecampagnes voor de consument.