Blijf op de hoogte van Bionews

Certificatie voor biologische catering in Brussel en Wallonië verplicht

Sinds deze zomer is de certificering voor biologische cateringbedrijven in het Brusselse gewest verplicht. In het Waals gewest is de certificering al een verplichting sinds vorig jaar.

De wetgeving en de certificatie bieden de scholen, de kinderen en de ouders de zekerheid dat er met biologische ingrediënten gewerkt wordt. Tegelijk wil men met de certificatie de biologische landbouw ondersteunen door de vraag naar bio vanuit de catering te versterken.

De wettelijke certificering voorziet vijf verschillende niveaus.

1. Certificatie als biologische cateraar

Voor een volledige certificering dient de onderneming voortaan exclusief met biologische ingrediënten te werken.

2. Certificatie per bereiding of per maaltijd

Een cateringbedrijf kan bepaalde bereidingen of maaltijden biologisch laten certificeren. Daarvoor dienen alle hiervoor gebruikte ingrediënten van biologische oorsprong te zijn.

3. Certificatie per biologisch ingrediënt

Een cateraar kan zich ook per ingrediënt laten certificeren. De cateraar engageert zich om te allen tijde met biologische varianten te werken.

4. Certificatie per percentage bio: minimum 15%

Ook het aangekochte percentage bio kan worden gecertificeerd. De cateraar koopt dan minimum 15% biologische ingrediënten bij zijn bereidingen. Het percentage wordt berekend op jaarbasis en volgens de financiële waarde van de bio-ingrediënten. Welke ingrediënten van biologische origine zijn, wordt vrij bepaald.

5. Certificatie voor bio catering tijdens een evenement

Wie biologische maaltijden wil aanbieden tijdens een evenement kan zich hiervoor laten certificeren. Er gebeurt dan een biologische controle specifiek voor de maaltijden op het evenement.

[wpvp_embed type=vimeo video_code=79859327 width=640 height=360]