Blijf op de hoogte van Bionews

Europa en VS sluiten handels overeenkomst over bioproducten

De Verenigde Staten en de Europese Unie sloten in februari een akkoord over de handel in biologische producten. Vanaf 1 juni 2012 worden Amerikaanse en Europese bioproducten als gelijkwaardig beschouwd en kan er makkelijker tussen de VS en Europa worden geëxporteerd.

Einde aan complexe administratieve regels

Telers en verwerkers uit de EU die biologische producten willen afzetten in de VS moeten vandaag naast het EU-certificaat nog een apart ‘NOP’ (National Organic Program) certificaat voorleggen dat bewijst dat het product overeenkomstig de normen van de VS is. Naast de inhoudelijke verplichtingen betekende dit een verdubbeling van vergoedingen, inspecties en administratieve procedures. Andersom gold dit ook voor telers en bedrijven uit de VS die hun producten op Europese markt wilden brengen. Met de overeenkomst wordt alles heel eenvoudig en voor de meeste producten even makkelijk als handel binnen Europa.

Lotcertificaten

De verhandelde biologische producten moeten bij aankomst in de VS vergezeld zijn van een certificaat voor uitvoer van biologische producten. In dit document staan onder andere de gegevens over de plaats van productie, de organisatie die het biologische product heeft gecertificeerd, verificatie van het gebruik van verboden stoffen en methoden, certificering van de naleving van de voorwaarden van het partnerschap en de mogelijkheid de verhandelde producten te traceren. Omgekeerd hebben producten die vanuit de VS geïmporteerd worden ook een lotcertificaat naar Europees model. Verenigde Staten nemen dus het Europese systeem over.

Geïmporteerde bio van buiten EU of VS

Het handelsakkoord geldt voor producten die in de EU geproduceerd en verwerkt worden maar ook voor producten die van buiten de Europese Unie komen en binnen de EU een verwerkingsstap ondergaan.

Een voorbeeld: bio rozijnen die door een Europees bedrijf geïmporteerd worden uit Turkije kunnen voortaan doorverkocht worden aan Amerikaanse klanten.

Omgekeerd kan een bioproduct uit de VS naar Europa geëxporteerd worden, ook als het zijn origine buiten de VS heeft.

Antibiotica

Hoewel er kleine verschillen bestaan tussen de biologische normen van de VS en die van de EU, heeft elke partij de programma’s van de andere partij gelijkwaardig verklaard, behalve wat het verbod op het gebruik van antibiotica betreft. De VS laten in tegenstelling tot de EU het gebruik van antibiotica toe bij ‘invasieve bacteriële infecties’ (bacterievuur) in biologische appel en peergaarden. Een bewijs dat het lot antibioticavrij is, is noodzakelijk voor export naar Europa.

Anderzijds laat de EU antibioticagebruik toe bij de behandeling van besmette dieren, terwijl de Amerikaanse bioreglementering dit verbiedt. Voor export naar de VS controleert het certificatie-organisme of het lot voedingsproducten antibioticavrij is.

Label en verpakking

Qua verpakking et etiketteringsregels verandert er niets. Het gebruik van het Europese biolabel op voorverpakte producten is verplicht, ook als die uit de VS komen. Het gebruik van het USDA logo voor Europese bioproducten op de Amerikaanse markt is dan weer niet verplicht. Wil een Europees producent toch een Amerikaans biolabel op zijn verpakking, dan zal hij echter wel een labelcertificatie moeten aanvragen bij zijn controleorganisme.

Omgekeerd zal een Amerikaans exportbedrijf ook de nodige stappen moeten zetten bij een certificatieorganisme voor een Europees biolabel op zijn verpakkingen.

Basis voor verdere groei van bio

Met het partnerschap tussen de twee grootste producenten van biologische producten ter wereld krijgt de biologische landbouw een stevige basis voor een verdere uitbreiding. De waarde van de biologische sector in de VS en de EU samen wordt geschat op ongeveer 40 miljard euro.

In eerste instantie zijn het producenten van delicatessen die baat hebben bij deze overeenkomsten. Producenten van biologische wijnen, bieren, chocolade, exclusieve kazen… etc die ook in de VS een sterke reputatie genieten, zullen voortaan veel makkelijker naar Amerika kunnen exporteren.

Dit artikel kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Certisys.