Blijf op de hoogte van Bionews

Jessy's hoekje: Privé

Trage Wegen zijn alle soorten wegen die in hoofdzaak bedoeld zijn voor, of gebruikt worden door, niet-gemotoriseerd verkeer; dus wandelaars, fietsers, ruiters…

Deze wegen zijn in het verleden helaas vaak verdwenen, of dreigen te verdwijnen. Sommige wegen werden verhard, en horen nu bij het gewone wegennetwerk. Anderen worden slecht of niet onderhouden zodat ze onbruikbaar worden. Ook gebeurt het wel eens dat trage wegen worden afgesloten hoewel ze eigenlijk publiek toegankelijk moeten zijn.

In het filmpje wil Jessy dit op een ludieke manier aantonen door een bordje privé te plaatsen aan de rand van een openbaar park. Zo eenvoudig kan het soms zijn om een weg af te sluiten!

Ook dit jaar worden trage wegen in de kijker gezet op de Dag van de Trage Weg. Die vindt dit jaar plaats op 17 en 18 oktober.