Blijf op de hoogte van Bionews

Bijengif is algemeen verspreid in Vlaamse waterlopen

Het dodelijke bijengif neonicotinoïde is algemeen verspreid in de Vlaamse waterlopen. En in onrustbarende hoeveelheden. Dat blijkt uit een eerste meetcampagne van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De neonicotinoïden zijn insecticiden op basis van nicotineachtige stoffen. Ze zijn zeer omstreden omdat ze voor massale bijensterfte zorgen en ook een bedreiging vormen voor vogels, vissen en zoogdieren. Wetenschappers en natuurverenigingen eisen een totaalverbod in Europa.

Tot nu toe was onduidelijk in welke mate deze neonicotinoïden in Vlaanderen gebruikt worden, maar na de eerste meetcampagne van de VMM is daar geen twijfel meer over. De drie onderzochte insecticiden zijn op respectievelijk 90 procent, 44 procent en 26 procent van de meetplaatsen vastgesteld. Voor twee van de drie stoffen zijn toetswaarden overschreden, zelfs in het voorjaar wanneer die producten verboden zijn. Volgens de VMM wijzen de meetgegevens op een significant effect op het ecosysteem.

 

Bron: Knack