Blijf op de hoogte van Bionews

Totaalverbod op neonicotinoïden in Frankrijk

Insecticiden van het type neonicotinoïden mogen in Frankrijk vanaf september 2018 niet meer worden toegepast. Dat heeft de Assemblee na een derde lezing van het wetsvoorstel beslist. Tot 2020 kunnen er uitzonderingen worden toegestaan.

Het wetsvoorstel van milieuminister Ségolène Royal kreeg als ronkende titel ‘de herovering van de biodiversiteit, de natuur en het landschap’. Ze wil er het verdwijnen van habitats mee aanpakken, de overexploitatie van grondstoffen, vervuiling, de verspreiding van invasieve exoten en last but not least de klimaatverandering. In landbouwmiddens geniet het wetgevend initiatief vooral bekendheid vanwege het totaalverbod op neonicotinoïden dat erin vervat zit.

Na de Assemblee is het enkel de Senaat nog die een laatste keer moet bevestigen dat het voorstel kracht van wet krijgt. Dat lijkt maar een formaliteit meer zodat er veel reacties kwamen op de stemming in de Assemblee. Volgens milieuminister Ségolène Royal biedt het verbod de fabrikanten en de landbouwers een duidelijk perspectief om alternatieven te ontwikkelen. Uit beide hoeken klinkt vooralsnog het verzet tegen een verbod. Een vakbond van akkerbouwers klaagt dat de overheid plat op de buik ging voor de propaganda van milieuverenigingen en beter geluisterd hadden naar de producenten van levende materie.

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie stoort het dat Frankrijk zich niet eenvoudigweg houdt aan de Europese regelgeving (die sedert 2014 het gebruik van neonicotinoïden ook beperkt, nvdr.). Zij waarschuwen dat de competitiviteit van de Franse landbouw onder druk zal komen te staan. In de opening die er gelaten is voor uitzonderingen heeft men weinig vertrouwen omdat de voorwaarden niet gespecifieerd werden.

Een rapport van EASAC, de Europese koepel van wetenschapsacademies, bracht vorig jaar aan het licht dat het gebruik van neonicotinoïden enorme schade toebrengt aan bijen, insecten en vogels.

Bron: BioForum Vlaanderen