Blijf op de hoogte van Bionews

​Beter landbouwbeleid helpt dieren wereldwijd overleven

Er is een groeiende tendens om het klimaat voor te stellen als grootste bedreiging voor de biodiversiteit, terwijl dat vandaag niet zo is. Dat schrijven wetenschappers in het vakblad Nature. Uit hun onderzoek over meer dan 8.000 diersoorten blijkt dat landbouw en overexploitatie de belangrijkste oorzaken zijn voor het verlies aan biodiversiteit. Een duurzamer grondstoffen- en landbouwbeleid kan volgens de onderzoekers het tij keren.

Uit onderzoek blijkt dat, onafhankelijk van de diersoort, landbouw (inclusief veeteelt, aquacultuur en bosbouw) en overexploitatie (overmatige handel van wilde soorten, die niet goedgemaakt wordt door de natuurlijke voortplanting) de grootste bedreigingen zijn voor het voortbestaan van de dieren in kwestie. 

72 % van de soorten die op de IUCN-lijst (International Union for Conservation of Nature) van bedreigde diersoorten staan, worden te intensief geëxploiteerd voor handel, recreatie (bv. huisdieren) of voor het voorzien in het levensonderhoud. Op de Sumatraanse neushoorn en de Afrikaanse gorilla wordt bv. illegaal gejaagd vanwege de grote vraag naar hun lichaamsdelen en vlees.

Ernstig bedreigd

Niet-duurzaam bosbeheer is verantwoordelijk voor de achteruitgang van meer dan de helft van de onderzochte diersoorten. Voor landbouw ligt dat percentage zelfs op 62 % - d.w.z. dat meer dan 5.400 soorten ernstig bedreigd worden door landbouw- en veeteeltactiviteiten wereldwijd, waaronder het Afrikaanse jachtluipaard, de Aziatische haarneusotter of de Chileense huemul (een hertachtige). De Afrikaanse wilde hond is een van meer dan 4.600 soorten die bedreigd worden door landbouwaanpassingen voor voedsel- of voederteelt.

Klimaatverandering die door de mens wordt veroorzaakt, met als nevenverschijnselen o.a. overstromingen en droogte, bedreigt ‘slechts’ 19 % van de onderzochte diersoorten, en dat is dus een stuk minder dan vaak door de media wordt gesuggereerd, aldus de onderzoekers. Ook de menselijke bouwwoede, milieuvervuiling, transport, energieproductie enz. hebben een negatieve invloed op de dierenpopulaties.

Bevolkingsgroei

“We moeten de meest ernstige bedreigingen van vandaag aanpakken. Klimaatverandering zal de komende decennia een steeds grotere rol spelen in de biodiversiteitscrisis. Ook de bevolkingsgroei en de groei van ontwikkelingslanden zal de impact van overexploitatie en landbouwexpansie doen toenemen,” aldus de onderzoekers.

Druk van de ketel

Gelukkig weten we vrij goed hoe we die druk kunnen verlichten. Een duurzaam grondstoffenbeheer, een strengere jacht- en visserijwetgeving, een proactief internationaal beleidskader, … Specifiek voor de landbouwsector adviseren de onderzoekers een beleid dat bedreigde diersoorten de kans geeft om te overleven in landbouwgebied:

·         een strenger beleid inzake gewasbescherming en het gebruik van pesticiden en insecticiden;

·         het gebruik van kunstmest ontmoedigen;

·         het promoten van duurzame landbouw;

·         en het bestrijden van voedselverspilling.

World Conservation Congress start donderdag

De bescherming van bedreigde diersoorten zal ook aan bod komen op het vierjaarlijkse World Conservation Congress dat van 1 tot 10 september plaatsvindt. Dit congres heeft als missie om de doelstellingen van de Klimaatconferentie van 2015 – rond o.a. duurzame ontwikkeling en een vermindering van broeikasgassen - in concrete actiepunten om te zetten.

Bron: www.biomijnnatuur.be