Blijf op de hoogte van Bionews

Bio-eieren blijven biologisch ondanks ophokplicht

Nadat er een geval van vogelgriep werd vastgesteld bij een hobbyhouder in Lebbeke, geldt er een ophokplicht voor alle pluimfee. Voor de professionele sector was die al langer van kracht. De ophokplicht heeft echter geen gevolgen voor de status van de biologische eieren. Bij vrije-uitloopeieren is dat niet het geval. Die mogen na het verstrijken van een ophoktermijn van 12 weken niet meer als zodanig worden verkocht. Daardoor ontstonden er onlangs nog grote tekorten bij veel retailers. "Voor biologische eieren en vlees geldt dat het pluimvee ten minste één derde van zijn leven toegang moet hebben tot een uitloop", verklaart Mariken de Bruin van Skal. De certificeringsinstantie interpreteert de regelgeving dat de leghennen acht uur per dag toegang moeten hebben tot de buitenruimte. Biologische leghennen die worden opgehokt als gevolg van gemeenschapsregelgeving zijn hiervan gevrijwaard. "In die gevallen vervalt deze eis", aldus Mariken. Wel zijn er aandachtspunten waar pluimveehouders rekening mee dienen te houden. Zo dienen de kippen extra ruwvoer te krijgen, zodat zij hun natuurlijke gedrag blijven vertonen. 

Bron: www.skal.nl