Blijf op de hoogte van Bionews

Vermoeden van fraude bij Veviba: BioForum vraagt betere doorstroming van informatie

BioForum Vlaanderen, de sectororganisatie voor biologische landbouw en voeding, en Certisys, een geaccrediteerd controleorgaan voor bio, bevoegd voor controle bij Veviba, dringen aan op een nauwkeurig onderzoek naar aanleiding van een vermoeden van fraude bij Veviba. “Wij stellen ons vragen bij het feit dat bepaalde autoriteiten reeds langer een vermoeden koesterden. We pleiten voor een goede doorstroming van informatie om bij vermoeden van fraude te kunnen ingrijpen.” Tegelijk bevestigen ze dat bio het vertrouwen van consumenten meer dan waard is.

Vermoeden van fraude met bio

Veviba, die eerder in opspraak kwam omwille van het in omloop brengen van vlees met een vervallen houdbaarheidsdatum, wordt er nu ook van verdacht gangbaar vlees gemengd te hebben onder en verkocht te hebben als biologisch vlees. Veviba werkt als loonwerker voor het slachthuis Abattoir et Marché de Bastogne voor wat betreft het versnijden van karkassen en inpakken van vleesproducten.

Het Parket van Neufchateau bracht in maart 2017 via een PV reeds het parket van Luxemburg op de hoogte van een vermoeden van inbreuken tegen de wetgeving op bio door Veviba. De voor dit bedrijf bevoegde controleorganisatie Certisys werd niet op de hoogte gebracht van de PV.

Certisys bevestigt regelmatige controles

Certisys, die de controles op de wetgeving voor bio uitvoert bij zowel het Abattoir de Bastogne als bij Veviba, herinnert eraan dat er op dit moment nog geen bewijzen voorhanden zijn met betrekking tot de elementen die in het PV zijn opgenomen.

Certisys heeft ondanks veelvuldige controles nooit inbreuken op de wetgeving geconstateerd bij het Abattoir de Bastogne, noch bij Veviba, die aanleiding zouden kunnen geven tot schorsing van de biologische certificering.

Omdat Veviba zijn erkenning van het FAVV verloren heeft, is ook het certificaat voor bio van Veviba momenteel geschorst. Veviba kan dus momenteel geen verwerkte vleeswaren op de markt brengen, niet als gangbaar, en evenmin als biologisch.

Het slachthuis staat nog steeds onder biocontrole en heeft dus geen schorsing van de biologische certificering heeft gekregen. Het slachthuis is dus operationeel en er kunnen nog steeds biologische landbouwdieren op een gecertificeerde manier geslacht worden. De controleurs van Certisys zijn ter plaatse.

Certisys verduidelijkt dat de controleorganisatie in 2016 in totaal 13 controles uitvoerde binnen het Abattoir de Bastogne: één jaarlijkse en twaalf gerichte controles. In 2017 volgden er één jaarlijkse controle en zeven gerichte controles en in 2018 vonden reeds drie gerichte controles plaats. Bovendien worden er ook gedurende heel het jaar administratieve controles verricht, op kantoor.

BioForum en Certisys betreuren dat het parket het naliet om haar vermoeden ook te communiceren aan de controleorganisatie die voor de controle op bio geaccrediteerd is.

Bio staat garant voor extra normen

Tegelijk benadrukken BioForum en Certisys dat de controle op bio zeer degelijk wordt uitgevoerd. De meeste inbreuken op de wetgeving haalt de biocontrole eruit. Het is echter onmogelijk om elk risico volledig uit te sluiten.
Bioproducten die als gecertificeerd biologisch op de markt komen, zijn het vertrouwen van de consument waard en garanderen een productiewijze die aan vele bijkomende normen moet voldoen.

Voor groenten, fruit en granen betekent biologisch onder meer dat ze geteeld zijn zonder kunstmest, met zeer veel aandacht voor een veerkrachtige, vruchtbare bodem en zonder chemisch-synthetische gewasbescherming. Bij landbouwdieren staat bio voor biologisch voer, ruime stallen, verplichte buitenloop, minder medische ingrepen en meer ruimte om het eigen, typische gedrag te vertonen.

Consumenten vinden uitgebreide informatie over bio op www.biomijnnatuur.be.