Blijf op de hoogte van Bionews

Velt 'exporteert' ecologisch tuinieren naar Nederland

Tuindersvereniging Velt, die vooral in Vlaanderen furore maakt met ecologisch tuinieren, gaat haar kennis delen met zusterorganisaties in Nederland. Velt maakt deel uit van een brede coalitie die zich in Nederland opwerpt voor een groene en natuurlijke leefomgeving. Directeur Jan Vannoppen is fier dat zijn organisatie samen optrekt met de Nederlandse koepel van volkstuinen (AVVN) die een kleine 2.000 volkstuinverenigingen vertegenwoordigt, samen goed voor zo’n 4.000 hectare grond. Op heel die oppervlakte wordt ‘chemievrij’ tuinieren het doel. Samen met AVVN werkt Velt aan demonstratietuinen.

Net zoals in Vlaanderen staat ook in Nederland de open ruimte onder druk. Vijf natuur- en tuinorganisaties trekken er samen op voor het belang en de kwaliteit van de groene leefomgeving. Eén van die vijf is Velt, de vereniging die al meer dan 40 jaar een duurzame levensstijl promoot in Vlaanderen. Gezien de 2.800 leden met de Nederlandse nationaliteit is Velt geen onbekende bij onze Noorderburen. Zij kijken met een tikkeltje afgunst naar het dikke handboek over ecologisch tuinieren en de Velt-werking rond ‘samentuinen’.

In Nederland gaan er door de bouwwoede en competitie om grond volkstuincomplexen verloren. Het aantal volkstuinen maakt in Vlaanderen de omgekeerde beweging sinds de Vlaamse overheid de inrichting ervan financieel ondersteunt met projectoproepen. De Vlaamse Landmaatschappij, Velt, Tuinhier en Landelijke Gilden spelen een faciliterende rol bij de aanleg van nieuwe volkstuinen.

Hoe je tuintjes kan onderhouden zonder behulp van pesticiden weet Velt als geen ander. Het gaat die kennis delen met Nederlandse zusterverenigingen nu volkstuinenkoepel AVVN ‘chemievrij tuinieren’ als doel onderschreven heeft. “Samen met AVVN hebben we in Bladel een demonstratietuin ingericht, en er volgen er nog”, kondigt Velt-directeur Jan Vannoppen aan. Hij vindt het een belangrijk signaal dat AVVN ecologisch tuinieren omarmt. “Een klassieke sierteeltvereniging als Groei&Bloei zit op dezelfde lijn zodat alle neuzen in Nederland dezelfde richting uitwijzen.” Velt is graag bereid om de kennis die het in huis heeft te delen.

Bron: Vilt