Blijf op de hoogte van Bionews

Nieuwe bioverordening overwegend positief onthaald

 

De inhoud van de nieuwe Europese bioverordening is gekend en goedgekeurd door het Europees Parlement, maar de uitwerking ervan op het terrein zal voor een groot stuk afhangen van uitvoerings- en gedelegeerde handelingen. IFOAM EU, de belangenverdediger van de biosector, houdt daarom een slag om de arm. Vanwege de verbeteringen die zijn aangebracht aan het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Europese Commissie uit 2014 overheerst de tevredenheid. Ook voor landbouwkoepel Copa-Cogeca is de balans positief, onder meer vanwege het gelijke speelveld voor EU-productie en import van bio, en het behoud van de mogelijkheid om op één bedrijf zowel bio als gangbaar te produceren.

Toen de Europese Commissie in 2014 een voorstel tot herziening van de Europese bioverordening uitbracht, was dat met de goede bedoeling om het consumentenvertrouwen in bio te versterken en aan producentenzijde voor duurzame groei te zorgen. Het voorstel kon de biosector allerminst overtuigen omdat oude pijnpunten niet verholpen werden en de groei van de sector veeleer afgeremd zou worden door te voortvarende nieuwe regels.

De herziening waar het Europees Parlement nu zijn goedkeuring aan hecht, kan de biosector meer maar nog niet helemaal bekoren. Anders dan het Commissie-voorstel bewandelt de nieuwe bioverordening de weg van de geleidelijkheid, bijvoorbeeld bij het uitfaseren van bestaande uitzonderingen. Zo krijgen bioboeren tot 2035 de tijd om volledig over te schakelen op biologisch uitgangsmateriaal. Van vandaag op morgen is immers niet voor alle gewassen voldoende biozaad en -plantgoed beschikbaar.

Sectororganisatie IFOAM EU rekent op de EU-instellingen en de lidstaten om de resterende knelpunten op te lossen alvorens de nieuwe bioverordening in 2021 van toepassing wordt. De regels rond omschakeling van dierlijke productie zijn bijvoorbeeld nog steeds verwarrend, en sommige doelstellingen zijn lovenswaardig maar het is onduidelijk hoe ze zullen worden vertaald in concrete voorschriften. Dat is volgens IFOAM EU zo voor “het bevorderen van lokale productie en korte distributiekanalen”.

Een reactie komt er ook van Copa-Cogeca, de grootste boerenorganisatie op EU-niveau, want daar zijn ze zich sterk bewust van de snelle groei die bio doormaakt. In Europa spenderen consumenten ieder jaar 30 miljard euro aan bioproducten. De markt is de afgelopen vier jaar met bijna de helft gegroeid. Copa-Cogeca zou graag zien dat Europese landbouwers daar – geholpen door de nieuwe wetgeving – nog beter op inspelen want nu groeit de import van bioproducten mee met de vraag.

Door toe te laten dat op één bedrijf zowel biologisch als gangbaar geproduceerd wordt, kunnen nieuwkomers hun bedrijf nog altijd geleidelijk omschakelen. Dat stond ter discussie vanwege het risico op fraude, maar Copa-Cogeca vindt het goed dat die mogelijkheid niet verdween. Eveneens drempelverlagend werkt de groepscertificering voor kleinschalige producenten. De boerenkoepel vindt het ook een goede zaak dat import van bio aan dezelfde regels moet voldoen als lokale productie. Dit vermijdt concurrentievervalsing.

Bron: Vilt