Blijf op de hoogte van Bionews

Mei herdoopt tot plasticvrije maand

Ons land is een bewustwordingscampagne rijker. ‘Mei plasticvrij’ is een burgerinitiatief dat u wil doen nadenken over uw plasticconsumptie met als enig doel: minder wegwerpplastic. Enerzijds wil de campagne tonen hoe het anders kan, anderzijds moet de campagne winkels aanzetten tot een plasticarmer aanbod en de overheid bewegen tot een duurzamer plasticbeleid. “Verandering moet van alle kanten komen”, zo klinkt het. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege laat weten dat ze nog voor de zomer met een verpakkingsplan naar de Vlaamse regering wil. 

In de marge van de statiegelddiscussie is ons land een burgerinitiatief rijker: Mei plasticvrij. Het opzet is helder. Via een brede bewustwordingscampagne wil de campagne zo veel mogelijk mensen aansporen een maand actief na te denken hoe ze het plasticverbruik in hun dagelijks leven kunnen terugdringen. Volgens de website nemen al meer dan 11.000 Vlamingen deel aan de actie, samen met een honderdtal organisaties.

"Het is echt wel vijf voor twaalf", aldus initiatiefnemer Ineke Van Nieuwenhove. “Jaar na jaar produceren we meer plastic. Zelfs als we er nu geen meer zouden maken, duurt het nog 500 jaar voor de effecten van het bestaande plastic afval weg zijn. Door allerlei documentaires beginnen mensen in te zien dat er een probleem is. Maar ze denken dat het zich ver van hun bed afspeelt. Het is hier nochtans even erg, maar we zien het niet. Mochten wij niet zo'n goede afvalophaling hebben, onze straten zouden er wellicht even vuil uitzien als in India.”

"Glas en papier worden zeer goed gerecycleerd, plastic een stuk minder”, gaat Van Nieuwenhove verder. “Petflessen wel, want die leveren geld op. Maar veel plastic uit het restafval en zelfs uit de pmd-zak belandt in de verbrandingsoven of op een stortplaats. Dus moeten we voor minder plastic verpakkingen gaan. Bedrijven zien er het kwaad niet van in, want het is een supergoedkope grondstof om als verpakking te gebruiken. Maar het blijft decennia, eeuwen of zelfs voor altijd bestaan, terwijl wij het soms na een minuut al weggooien. Hoe arrogant is dat?"

Op de campagnewebsite staan tal van tips om het gebruik van plastic te verminderen. En blijkbaar lijkt de burger zich ook steeds meer bewust van het probleem. Dinsdag omstreeks 16 uur stond de teller op de website al op 6.759 mensen en 145 organisaties die zich als als deelnemer aan "Mei Plasticvrij" hebben opgegeven. Iedereen kan deelnemen op zijn of haar eigen manier. "Zelfs één gewoonteverandering juichen we toe", klinkt het.

Leefmilieuminister Joke Schauvliege kondigt intussen aan dat ze nog voor de zomer met een verpakkingsplan naar de Vlaamse regering wil. Dat plan zal onder meer de invoering van statiegeld omvatten, maar wil ook strenger optreden tegen plastic boodschappenzakjes. “Nu betaalt de burger via de gemeenten, die opdraaien voor het opruimen van het zwerfvuil”, aldus Schauvliege. “De verantwoordelijkheid voor het afval leggen wij bij de producenten. Het systeem moet eenvoudig zijn: wie het afval op de markt brengt, draait er ook voor op. De sector beseft stilaan dat stilstaan geen optie is.”

 

Bron: Vilt.be